ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด BullDogFtp

BullDogFtp โปรแกรม FTP Client ที่จะช่วยคุณโอนไฟล์ได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มเติม
BullDogFtp : เป็นโปรแกรม FTP Client ที่จะช่วยคุณโอนไฟล์ได้อย่างง่ายดายเลยครับ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม FTP Client ที่ส่วนต่างๆที่สามารถทำงานอิสระจากกันได้ซึ่งง่ายสำหรับผู้ที่เริ่มใช้และมีคุณสมบัติมากเพียงพอสำหรับผุ้ใช้ที่ใช้งานเป็นแล้ว ด้วย Interface แบบ Drag & Drop เหมือน Explorer โปรแกรมนี้ให้คุณสามารถ Update เวบไซต์ได้ด้วยการ Click เพียงแค่ครั้งเดียวและสามารถทำการ Download และ Upload ต่อจากที่ทำไว้จากเดิมหรือจากตอนที่ถูกรบกวนได้ด้วย โปรแกรมนี้ยังมีคุณสมบัติในการกู้ความเสียหายได้ด้วย ทำให้คุณจะไม่เสียการโอนข้อมูลจากการที่ไฟดับหรือระบบล่มก็ตามครับ, โปรแกรมนี้เคาสามารถรองรับ Firewall/Proxy และรูปแบบของ Host รุ่นใหม่ๆ, SOCKS 4.0 และ 5.0 ,การดูไฟล์ที่อยู่ไกลๆและแก้ไข, คำสั่ง Input ซึ่งให้คุณสามารถสั่ง FTP Server ได้โดยตรงได้ด้วย