ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด ClipCube

ClipCube โปรแกรมสำหรับจัดการ Clipboard ของวินโดว์

เพิ่มเติม
หลาย ๆท่านชอบใช้งาน Clipboard ของคอมพิวเตอร์เป็นประจำ โดยการกดปุ่ม CTRL-C หรือ ปุ่ม Prt Scr บนคีบอร์ด แต่ในหลายๆครั้งการใช้งานอาจมีข้อจำกัดในการใช้งานแค่ครั้งเดียว ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ โปรแกรม Clipcube ออกแบบมาให้สามารถเก็บ Clipboard ของวินโดว์ไว้ในรูปแบบ history คุณสามารถเรียกใช้ Clipboard เดิมได้เท่าที่ต้องการเพียงแค่เรียกขึ้นมาใช้นั้นเอง โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเล็กๆสามารถเรียกใช้งานได้ทันทีไม่ต้องติดตั้ง ไม่กินทรัพยากรของเครื่องมากมายถือได้ว่าเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มาก