ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด ComputerTime

ComputerTime โปรแกรมสำหรับผู้ปกครองซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยในการควบคุมบุตรหลาน

เพิ่มเติม
ComputerTime : เป็นโปรแกรมสำหรับผู้ปกครองซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยในการควบคุมบุตรหลานของท่านนะครับ โดยโปรแกรมนี้จะทำให้ผู้ปกครองสามารถที่จะกำหนดจำนวนเวลาและเวลาในแต่ละวันที่จะให้เด็กๆ สามารถที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ คอมพิวเตอร์ก็เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับเด็กๆ นะครับ ทั้งในด้านการเรียนรู้และทางด้านสังคม แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการจำกัดครับ เพราะว่าอะไรที่มากไปย่อมไม่ดีครับ และนั่นก็คือสิ่งที่โปรแกรมนี้จะทำให้คุณครับ สามารถกำหนดเวลาได้ง่ายๆ และรวดเร็วครับ