ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด Exif

Exif Farm โปรแกรมแก้ไขข้อมูล EXIF

เพิ่มเติม
Exif Farm : เป็นโปรแกรมสำหรับดู, สร้าง,และแก้ไขข้อมูล EXIF โดยโปรแกรมนี้จะรวมกับระบบให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล EXIF ในโปรแกรมส่วนใหญ่ได้ ตัวอย่างเช่นคุณจะสามารถดูและแก้ไขข้อมูล EXIF ใน Explorer ได้เลยแค่เพียง Click ขวาที่ไฟล์ที่คุณต้องการแล้วเลือก "Preferences" ในเมนู Popup ที่ขึ้นมาแล้วไปที่แถบ "Exif Farm" ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นมาครับ เท่านี้คุณก็จะสามารถแก้ไขข้อมูล Exif ในไฟล์นั้นได้แล้ว