ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด GeekUninstaller

GeekUninstaller โปรแกรม uninstall แบบครบวงจร

เพิ่มเติม
มีปัญหาๆ ที่คนชอบลงโปรแกรมใหม่ๆ หรือชอบทดลองโปรแกรมใหม่ๆ มักจะเจอกันอยู่เสมอๆ ก็คือเมื่อลงโปรแกรมเหล่านั้นแล้วและอยากเอาโปรแกรมนั้นออกไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามปรากฎว่าไม่มีตัว uninstall ให้หรือว่ามีแต่ไม่สามารถ uninstall ได้เนื่องจากโปรแกรมล็อคไม่ให้ลบออกหรืออาจจะเป็นที่โปรแกรมพังทำให้ไม่สามารถ remove ออกได้ทำให้โปรแกรมต้องค้างอยู่ในเครื่องซึ่งนอกจากจะเผลืองพื้นที่แล้วยังอาจจะมีผลกระทบข้างเคียงกับคอมพิวเตอร์ของเราอีกด้วย ดังนั้นในวันนี้ผมจึงใคร่ขอนำเสนอโปรแกรมที่ช่วยในการ uninstall โปรแกรมที่เราไม่ต้องการแบบเด็ดขาด ถอนราก ถอนโคก ไม่ให้เหลือฝังลึกกันครับด้วยโปรแกรม GeekUninstaller โปรแกรม GeekUninstaller เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการ remove หรือลบโปรแกรมที่เราไม่ต้องการให้หลงเหลืออยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราในส่วนทั้งตัวโปรแกรมเองและในส่วนของ registry โปรแกรมโดยการทำงานของเจ้าโปรแกรม GeekUninstaller นี้จะทำการแทรกซึมตัวเข้าไปในโปรแกรมที่ต้องการจะลบจากนั้นจะเข้าไปแก้ไขและทำการลบโปรแกรมออกทันทีโดยไม่ให้เหลือซากราวกับว่าเราไม่เคยลงโปรแกรมนั้นๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามาก่อน นอกจากนี้การลบโปรแกรมด้วย GeekUninstaller จะไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงใดๆ กับโปรแกรมที่เราลงก่อนหน้าอีกทั้งยังไม่ลบไฟล์ต่างๆ ที่อาจเป็นเหตุทำให้คอมพิวเตอร์เราเกิดอาการ error อีกด้วยครับ