ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด GoMail

GoMail - Outlook Mass Mailer Addon โปรแกรมที่จะคอยช่วยเสริมประสิทธิภาพของโปรแกรม Microsoft Outlook 2000-2002

เพิ่มเติม
GoMail - Outlook Mass Mailer Addon : สำหรับเจ้าตัวโปรแกรมนี้ก็ เป็นโปรแกรมที่จะคอย ช่วยเสริมประสิทธิภาพ ของ โปรแกรม Microsoft Outlook 2000/2002 ให้สามารถทำการส่ง อีเมล์จำนวนมากๆ ในเวลาเดียวกันได้ แบบไม่มีปัญหาใดๆ เลยนะครับ ซึ่งทำให้คุณสามารถ ทำการส่งเมล์ไปหาลูกค้าที่เป็นสมาชิกใน Mailing list ซึ่งส่งได้มากถึง 100,000 ฉบับ โอ้วว๊าววว ภายในเวลาเพียง 5 นาที ซึ่ง ท่านก็จะสามารถทำการ ส่งจดหมาย (E-Mail) ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพวก TEXT, HTML, RTF (MS Word Rich Text Format) แบบนี้เป็นต้น และนอกจากนี้แล้วก็ยัง สามารถส่งผ่าน SMTP Servers ได้มากกว่า 1 Server พร้อมกันได้อีกด้วย

GoMail - Outlook Mass Mailer Addon โปรแกรมช่วยเสริมประสิทธิภาพ ของ โปรแกรม Microsoft Outlook 2000-2002

เพิ่มเติม
GoMail - Outlook Mass Mailer Addon : สำหรับเจ้าตัวโปรแกรมนี้ก็ เป็นโปรแกรมที่จะคอย ช่วยเสริมประสิทธิภาพ ของ โปรแกรม Microsoft Outlook 2000/2002 ให้สามารถทำการส่ง อีเมล์จำนวนมากๆ ในเวลาเดียวกันได้ แบบไม่มีปัญหาใดๆ เลยนะครับ ซึ่งทำให้คุณสามารถ ทำการส่งเมล์ไปหาลูกค้าที่เป็นสมาชิกใน Mailing list ซึ่งส่งได้มากถึง 100,000 ฉบับ โอ้วว๊าววว ภายในเวลาเพียง 5 นาที ซึ่ง ท่านก็จะสามารถทำการ ส่งจดหมาย (E-Mail) ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพวก TEXT, HTML, RTF (MS Word Rich Text Format) แบบนี้เป็นต้น และนอกจากนี้แล้วก็ยัง สามารถส่งผ่าน SMTP Servers ได้มากกว่า 1 Server พร้อมกันได้อีกด้วย