ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด Lot 2007

Lot 2007 โปรแกรมเจ้ามือหวยรายย่อย

download
โปรแกรม เจ้ามือหวย รายย่อย (Lot 2007) : Message from Developer (ข้อความจากทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้) : "โปรแกรมเจ้ามือหวยรายย่อยเป็นโปรแกรมที่ใช้เก็บยอดการซื้อหวยเลข 2 ตัว 3 ตัว ในแต่ละงวด โดยโปรแกรมจะทำงานแบบง่ายๆ เมนูไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยคล่องด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยการป้อนตัวเลขและจำนวนเงินเข้าไปในโปรแกรมโดยตัวโปรแกรมจะรวมตัวเลขให้อัตโนมัติและสรุปยอดการซื้อในแต่ละชนิด ถ้าป้อนผิดสามารถที่จะกลับมาดูย้อนหลังได้ และสามารถที่จะสั่งปริ๊นซ์ยอดแต่ละยอดได้ทันที

Lot 2007 โปรแกรมเจ้ามือหวย รายย่อย

download
โปรแกรม เจ้ามือหวย รายย่อย (Lot 2007) : Message from Developer (ข้อความจากทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้) : "โปรแกรมเจ้ามือหวยรายย่อยเป็นโปรแกรมที่ใช้เก็บยอดการซื้อหวยเลข 2 ตัว 3 ตัว ในแต่ละงวด โดยโปรแกรมจะทำงานแบบง่ายๆ เมนูไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยคล่องด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยการป้อนตัวเลขและจำนวนเงินเข้าไปในโปรแกรมโดยตัวโปรแกรมจะรวมตัวเลขให้อัตโนมัติและสรุปยอดการซื้อในแต่ละชนิด ถ้าป้อนผิดสามารถที่จะกลับมาดูย้อนหลังได้ และสามารถที่จะสั่งปริ๊นซ์ยอดแต่ละยอดได้ทันที
[close]