ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด MyPhone Book Dialer

MyPhone Book Dialer โปรแกรมสำหรับจัดการ Contact ของคุณ

เพิ่มเติม
MyPhone Book Dialer : เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการ Contact ของคุณที่มีคุณสมบัติครบถ้วนใน Interface ที่สามารถใช้งานได้ง่ายด้วยครับ คุณสามารถเก็บข้อมูล Contact ของเพื่อน, ครอบครัว, และธุรกิจของคุณได้ทั้งหมดในฐานข้อมูลครับ โปรแกรมนี้ให้คุณสามารถเรียงตามตัวอักษรได้อย่างง่ายดาย สามารถค้นหา Contact ได้ด้วย Option การ Serch ที่ทรงประสิทธิภาพ แต่ละรายการ Contact จะเก็บข้อมูลอย่างเช่น ชื่อฟิลด์, หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรศัพท์มือถือ, ที่อยู่, ชื่อบริษัท, E-Mail Address และ Url ของหน้าเวบ