ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด Optical Character Recognition

SimpleOCR Freeware โปรแกรม Optical Character Recognition สำหรับ Scan ภาพเป็นไฟล์ Text

เพิ่มเติม
SimpleOCR : เป็นโปรแกรม Optical Character Recognition สำหรับ Scan ภาพเป็นไฟล์ Text หรือเอกสารไฟล์ Word โปรแกรมนี้ยังสามารถใช้ในการ Add OCR ลงในโปรแกรมที่คุณเลือก คุณสมบัติของโปรแกรมนี้ก็รวมถึงความสามารถในการ Scan TWAIN, ความสามารถในการกำหนดพื้นที่ข้อความและภาพ มี Dictionary ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศสและดัชในตัว เพื่อแก้ไขด้วยคำแนะนำจาก Dictionary, ไฟล์ที่ออกมาได้เป็นรูปแบบ Text หรือ RTF (MS Word) และอื่นๆ โปรแกรมนี้ยังมีคุณสมบัติ OCR ที่ใช้กันบ่อยๆ และมีอัตราในการรับรู้เอกสารแบบต่างๆ ที่ยอมรับได้เลยทีเดียวครับ ถ้าคุณต้องการแปลงเอกสารเป็น Text เพื่อ Save การตอบ โปรแกรมนี้จะช่วยประหยัดเวลาของคุณได้มากเลยทีเดียว