ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด Outlook Recovery ToolBox

Outlook Recovery ToolBox โปรแกรมสำหรับกู้ไฟล์ข้อมูลของ Microsoft Outlook Mail

เพิ่มเติม
Outlook Recovery ToolBox : เป็นโปรแกรมสำหรับกู้ไฟล์ข้อมูลของ Microsoft Outlook Mail Client รวมทั้ง Microsoft Office Package ที่ถูกทำลายหรือเสียหาย โปรแกรม Outlook จะเก็บข้อมูลของมันเอาไว้ในไฟล์ PST ไฟล์นี้จะเก็บทั้งข้อความ, การติดต่อ, งาน, โน๊ต, นัดหมายและบันทึก โปรแกรมนี้จะอ่านไฟล์ PST ระบุและกู้ข้อมูลในไฟล์ โปรแกรมนี้จะ Save ข้อมูลการกู้ในไฟล์ PST ไฟล์ใหม่ คุณสมบัติของโปรแกรมนี้คือความสามารถในการเก็บและกู้ข้อมูลในไฟล์แยกกันได้ กู้ข้อมูลที่เก็บไว้ในไฟล์ EML (เหมาะสำหรับ Mail Client ส่วนใหญ่อย่างเช่น Outlook Express) กู้ข้อมูลการติดต่อในไฟล์ VCF