ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด Paradize POS

Paradize Minimart Paradize POS โปรแกรมบริหารระบบงานร้านมินิมาร์ท

เพิ่มเติม
Paradize Minimart, Paradize POS (โปรแกรม บริหารระบบงาน ร้าน มินิมาร์ท) : โปรแกรมบริหารงานร้านมินิมาร์ท เกี่ยวกับการจัดเก็บสต๊อกสินค้า หรือสินค้าคงคลัง เหมาะสำหรับธุรกิจ ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางครับ ซึ่งพัฒนาโดยคนไทย ดังนั้นจึงจะเข้าใจลักษณะ และพฤติกรรมการซื้อของคนไทยได้เป็นอย่างดี และนอกจากจะสนับสนุนการเก็บบันทึกข้อมูลสินค้าแล้ว ยังรวมไปถึงการปิดการขาย การพิมพ์สลิปใบเสร็จ และการบริการจัดการพนักงานอีกด้วย