ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด PhotoMix

PhotoMix โปรแกรมเพิ่มลูกเล่นให้กับรูปภาพให้งามขึ้น

download
PhotoMix : สำหรับโปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมสำหรับดูรูปภาพแบบใหม่ ที่ไม่น่าเบื่อเหมือนเมื่อก่อน คุณเคยดูรูปภาพแบบเดิมๆ แล้วรู้สึกเบื่อบ้างไหม คุณรู้ว่ามันไม่ใช่เพราะรูป เพราะรูปเป็นสิ่งที่มีค่าในตัวเอง แต่กระบวนการมำให้มันน่าเบื่อ ความจริงแล้วคนส่วนใหญ่ถ่ายรูปแล้วเก็บมันไว้ในอัลบั้ม แล้วเก็บมันบนชั้นที่เต็มไปด้วยฝุ่น สุดท้ายก็เป็นเพียงของที่ถูกลืมสำหรับคนในครอบครัว รูปไม่ได้มีไว้ถูกเก็บแล้วก็ลืม แต่มันมีไว้สนุกกับมัน และตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีใหม่ที่จะปฏิวัติการดูรูปแบบเดิมๆ

PhotoMix โปรแกรมเพิ่มลูกเล่นให้กับรูปภาพให้งามขึ้น

download
PhotoMix : สำหรับโปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมสำหรับดูรูปภาพแบบใหม่ ที่ไม่น่าเบื่อเหมือนเมื่อก่อน คุณเคยดูรูปภาพแบบเดิมๆ แล้วรู้สึกเบื่อบ้างไหม คุณรู้ว่ามันไม่ใช่เพราะรูป เพราะรูปเป็นสิ่งที่มีค่าในตัวเอง แต่กระบวนการมำให้มันน่าเบื่อ ความจริงแล้วคนส่วนใหญ่ถ่ายรูปแล้วเก็บมันไว้ในอัลบั้ม แล้วเก็บมันบนชั้นที่เต็มไปด้วยฝุ่น สุดท้ายก็เป็นเพียงของที่ถูกลืมสำหรับคนในครอบครัว รูปไม่ได้มีไว้ถูกเก็บแล้วก็ลืม แต่มันมีไว้สนุกกับมัน และตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีใหม่ที่จะปฏิวัติการดูรูปแบบเดิมๆ
[close]