ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด Prima

Prima SmartPRODUCT โปรแกรมบริหารการผลิตโรงงาน

เพิ่มเติม
Prima SmartPRODUCT (โปรแกรมบริหารการผลิต - โรงงาน) : เป็นโปรแกรมบริหารการผลิตสินค้า รับเหมางานต่าง ๆ ช่วยให้การทำงานถูกต้อง สวยงาม สะดวก ง่ายและดูดี มีระบบทะเบียนลูกค้า ทะเบียนวัตถุดิบ - อะไหล่ ระบบการรับงานผลิต ระบบการส่งงานคืนให้ลูกค้า ใช้ได้กับระบบภาษีเหมาจ่าย หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม

Prima mySTORES โปรแกรมบริหารสต๊อคสินค้า

เพิ่มเติม
Prima mySTORES (โปรแกรม บริหาร สต๊อคสินค้า) : โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม สำหรับคลังสินค้า โกดัง หน่วยงานเก็บสินค้า แจกจ่ายสินค้า งานพัสดุ รวมไปถึง ระบบ ครุภัณฑ์ที่ต้องการความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตรวจสอบจำนวน แหล่งที่มาและความเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทันที จัดทำใบนำเข้า ใบเบิก พร้อมระบบการค้นหา และรายงาน ต่างๆ มีระบบ Stock สินค้าสมบูรณ์ปรับอัตโนมัติทันทีเมื่อมีการใช้ ต่อเป็นวง LAN ต่อร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด เครื่องพิมพ์ ทำงานบน Windows 98/ ME/ XP/ Vista

Prima Chohuay HITECH IV โปรแกรมบริหารร้านโชว์ห่วย

เพิ่มเติม
Prima Chohuay HITECH IV (โปรแกรม บริหารร้าน โชว์ห่วย (ไฮเทค)) : สำหรับ โปรแกรมนี้ ก็เป็นโปรแกรมที่พัฒนาจาก Prima Chohuay Hitech V3.0 และ V4.0 โดยขยายขีดความสามารถ ให้สูงขึ้น สามารถช่วยงานขาย ต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น มีระบบหน้าร้าน พร้อมปุ่มขายด่วนใส่รูปภาพได้ และระบบหลังร้าน พร้อมด้วย ระบบสต๊อคสินค้าที่ปรับอัตโนมัติทันที พร้อมรูปสินค้า (ใส่รูปได้ตั้งแต่รุ่น Professional ขึ้นไป) ระบบภาษีเหมาจ่าย หรือระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทั้ง 7% และภาษี 0% การคิดภาษีแบบรวม VAT ในตัวแล้ว หรือ ยังไม่รวม VAT

Prima MiniCLINIC โปรแกรมบริหารคลินิก

เพิ่มเติม
Prima MiniCLINIC (โปรแกรมบริหารคลินิก (ขนาดย่อม)) : สำหรับสถานพยาบาล คลินิกรักษาโรคทั่วไป ที่ต้องการมาตรฐานการบริการ ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว สามารถช่วยงานต่างๆ ได้เช่น จัดทำทะเบียนลูกค้า-คนไข้ ทะเบียนยาเวชภัณฑ์ ทะเบียนแพทย์และพยาบาล บันทึกการวินิจฉัยโรค พิมพ์ผลแลบ พิมพ์ใบรับรองแพทย์ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ระบบ Stock ยา-เวชภัณฑ์ ที่เลือกให้ตัดหรือไม่ตัด Stock ก็ได้ ช่วยให้ติดตามความเคลื่อนไหว ของการใช้ยา/เวชภัณฑ์ ได้ตลอดเวลา ใช้ได้ทั้งระบบภาษีเหมาจ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

Prima myDELIVERY โปรแกรมบริหารการส่งสินค้า

เพิ่มเติม
Prima myDELIVERY (โปรแกรม บริหารการส่งสินค้า) : สำหรับธุรกิจธุรกิจขนส่งสินค้าทั่วไป ธุรกิจขายสินค้าทั่วไป ที่มีการส่งให้ลูกค้า เช่น บริษัทขนส่งสินค้า ต่าง ๆ ใช้งานง่าย ช่วยงานทะเบียน การจัดระบบสินค้า พิมพ์ใบสำคัญ การคิดราคา การจัดสินค้าลงพาหนะ การจัดทำรายงานส่งไปพร้อมกับพาหนะ รายงานสินค้าที่ลงตามจุดต่าง ๆ ช่วยให้ไม่เกิดการผิดพลาด หรือลืมส่งให้ลูกค้า จัดทำรายการสินค้าที่ไม่ถึงมือลูกค้า พร้อมระบบขายสินค้า มี Stock สมบูรณ์ ปรับทันทีเมื่อมีการใช้งาน เลือก User Interface ( SKIN ) หน้าจอได้เอง 3 รูปแบบ ใช้ได้กับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน ทำงานบน Windows 98 /ME /XP /Vista รองรับระบบ LAN

Prima miniMART โปรแกรมบริหารร้านขายของ

เพิ่มเติม
Prima miniMART (โปรแกรมบริหารร้านขายของ) : เหมาะกับธุรกิจการขายสินค้าหน้าร้าน ทุกประเภท ช่วยให้การขาย การออกบิล การคิดเงิน ทอนเงิน เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย และสวยงาม ฯลฯ Prima miniMART 4.0 โปรแกรมบริหารร้านขายของ ทำงานบน Windows 98/Me/Xp/Vista ใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องพิมพ์ทั่วไป เครื่องพิมพ์สลิป และรองรับระบบ LAN

Prima Temple Management โปรแกรมบริหารวัด และศาสนสถาน

เพิ่มเติม
Prima Temple Management (โปรแกรม บริหารวัดและศาสนสถาน) : บริษัท พรีม่าซอฟท์ จำกัด ผู้ผลิตโปรแกรมใช้งานคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย เพื่อให้คนไทย ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะกับงาน ถูกลิขสิทธ์ ในราคาถูก มีโปรแกรมประเภทต่าง ๆ มากมาย และทางบริษัทได้จัดทำโปรแกรมสำหรับบริหารงานวัดและศาสนสถานขี้น เพื่อช่วยบริหาร จัดการด้านการใช้ศาลา อาคาร เมรุ อุปกรณ์ประกอบพิธี การให้เช่าที่ดินขายของ ให้เช่าที่ดินที่ธรณีสงฆ์ การรับบริจาค การจำหน่ายสิ่งของ วัตถุมงคล พร้อมระบบ STOCK ทำงานบน Windows 98 / ME / XP รองรับการใช้งานแบบ Multiuser โดยแบ่งเป็น 2 ระบบ (แยกลงทะเบียนได้) คือ ... 1. ระบบศาลา อาคาร ที่ดิน ที่ธรณีสงฆ์ 2. ระบบบริจาค – จำหน่ายสินค้า - วัคถุมงคล

Prima mySERVICE โปรแกรมบริหารงาน ซ่อมสินค้า

เพิ่มเติม
Prima mySERVICE (โปรแกรม บริหารงาน ซ่อมสินค้า) : สำหรับศูนย์รับซ่อมสินค้า และร้านรับซ่อมสินค้าทั่วไป ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการบริการ ให้ดูดี ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว ศูนย์ที่นำไปใช้ได้ เช่น อู่รถยนต์ เครื่องยนต์ อู่สี งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิค คอมพิวเตอร์ ระบบแอร์ เครื่องทำความเย็น และการซ่อม อื่น ๆ ทั่วไป ใช้ได้ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ง หรือภาษีเหมาจ่าย ระบบเงินสด หรือระบบเครดิต พร้อมระบบ Stock อะไหล่สมบูรณ์ ช่วยให้ติดตามความเคลื่อนไหวการใช้อะไหล่ได้ตลอดเวลา สามารถต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ดและลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที การใช้งานง่าย ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ก็สามารถใช้งานได้แล้ว ทำงานบน Windows 98 / Me / Xp รองรับระบบผู้ใช้งานหลายคน ( LAN ) Prima mySERVICE ver 7.0 ออกแบบระบบ INTERFACE หน้าจอให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที ที่เหมาะสมต่างกัน 3 รูปแบบเพื่อให้ครอบคลุมงานซ่อมลักษณะต่าง ๆ คือ 1 รูปแบบการซ่อมสินค้าทั่ว ๆ ไป เน้นลูกค้าทั่วไป ลูกค้าจร 2 รูปแบบการซ่อมสินค้าโดยกำหนดจากเลขทะเบียน , S/N , เลข IMEI เช่นซ่อมรถยนต์ มอร์เตอร์ไซค์ โทรมือถือ / PDA ซึ่งเมื่อเลือกทะเบียนสินค้าที่นำมาซ่อมแล้ว จะเห็นประวัติการซ่อมของสินค้านั้น ทั้งหมด 3 รูปแบบการซ่อมสินค้าโดยกำหนดจากลูกค้า เช่นการซ่อมทั่วไป หรือการรับงานซ่อมจากร้านค้าที่นำสินค้ามาซ่อมต่ออีกทอดหนึ่ง เมื่อกำหนดลูกค้าแล้ว จะเห็นประวัติงานซ่อมที่ลูกค้านี้นำมาซ่อมทั้งหมด

Prima myHotel โปรแกรมบริหารการโรงแรม และรีสอร์ท

เพิ่มเติม
Prima myHotel (โปรแกรม บริหารการโรงแรม และรีสอร์ท) : เป็นชุดโปรแกรมสำหรับการบริหารระบบการให้บริการห้องพัก ระบบบริหารโรงแรม บังกาโล รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ สปา อาบอบนวด ม่านรูด ฯลฯ โปรแกรมถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมาก ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ใช้งานได้แล้ว สามารถช่วยงานด้านเอกสารต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โปรแกรม Prima myHOTEL 3.0 นี้ ใช้ได้กับสถานบริการที่พักทั่วไป ช่วยงายบริหารลูกค้า งานห้องพัก สั่งจองห้อง เข้าพัก สามารถขายสินค้าอื่น ๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม มีรายงานต่าง ๆ มากมาย รายงานรายรับ รายจ่าย คอมมิสชั่นพนักงาน สถานะห้องว่าง ห้องใช้งาน ห้องใช้งานพรี มีความยืดหยุ่นสูง ปรับให้ใช้ได้กับทุกกิจการ รองรับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องพิมพ์สลิป ทำงานบน Window 98 / me / xp / Vista ใช้ได้ทั้ง Stand Alone และระบบ LAN

Prima myPETSHOP โปรแกรมบริหารคลีนิคสัตว

เพิ่มเติม
Prima myPETSHOP (โปรแกรมบริหารคลีนิคสัตว์ ) : เหมาะสำหรับคลีนิครักษาโรคสัตว์ทั่วไป ร้านขายสัตว์เลี้ยง ขายอาหาร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ที่อยู่ในระบบเหมาจ่ายภาษี หรือในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้งานง่าย ยืดหยุ่น ตอบสนองภาระกิจประจำวันได้ดี ประกอบด้วย 1. ระบบซื้อ – ขาย สินค้า ใช้ได้ดีกับการค้าปลีก / ส่ง การขายที่มีรอบเครดิต สามารถกำหนดราคาขายได้ 5 ระดับ มีระบบวางบิล รับวางบิล ระบบค้นหา - รายงาน ระบบวิเคราะห์การขาย ซื่งแสดงให้ดูบนจอภาพก่อนพิมพ์ได้ ใบสำคัญพิมพ์บนกระดาษได้ทั้งขนาด 8.5*5.5 นี้ว , 8.5*11 นิ้ว เลือกพิมพ์ใบสำคัญได้ทั้งบนแบบฟอร์ม หรือกระดาษเปล่า ออกแบบโลโก้และสั่งพิมพ์บนไบสำคัญได้เอง 2. ระบบตรวจ – รักษาโรค ประกอบด้วยงานทะเบียนสัตว์ป่วย การเข้าคิวตรวจ การวินิจฉัยโรค จ่ายยา เก็บเงินโดยสามารถพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ได้ทันที พร้อมระบบค้นหาต่าง ๆ เช่น ผลงานแพทย์ , การใช้ยา – เวชภัณ์ , ค่าตรวจรักษา ฯลฯ 3. ระบบสต๊อคสินค้าที่ปรับจำนวนทันทีที่มีการนำเข้า/จำหน่ายออก พร้อมระบบรายงาน ต่าง ๆ เช่น รายงานสินค้าที่ขาย จำนวนคงเหลือ ฯลฯ 4. ใช้งานร่วมกับลิ้นชักเก็บเงิน ( Cash Drawer ) เครื่องอ่านบาร์โค๊ด ( Barcode Scanner ) หรือจะคีย์ด้วยแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ก็สะดวกมาก การติดตั้งโปรแกรม นำแผ่น CD ใส่ในช่องขับ ไปที่ My Computer คลิกที่ Icon CD-Rom จะพบกับแฟ้มข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง คลิกไปที่ Folder ชื่อ Disk1 หาแฟ้มที่ชื่อ Setup.exe มี Icon เป็นรูปกล่อง กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วคลิกที่แฟ้มนี้ เครื่องจะติดตั้งโปรแกรมให้... หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว เรียกใช้งานได้ที่เมนู Start / Program งานที่นำไปใช้ได้ เช่น คลีนิครักษาสัตว์ ร้านขายอาหารสัตว์ ขายยา ขายสัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้กับสัตว์ เช่น กรง โซ่ ปลอกคอ ฯลฯ