ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด Prima Temple Management

Prima Temple Management โปรแกรมบริหารวัด และศาสนสถาน

เพิ่มเติม
Prima Temple Management (โปรแกรม บริหารวัดและศาสนสถาน) : บริษัท พรีม่าซอฟท์ จำกัด ผู้ผลิตโปรแกรมใช้งานคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย เพื่อให้คนไทย ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะกับงาน ถูกลิขสิทธ์ ในราคาถูก มีโปรแกรมประเภทต่าง ๆ มากมาย และทางบริษัทได้จัดทำโปรแกรมสำหรับบริหารงานวัดและศาสนสถานขี้น เพื่อช่วยบริหาร จัดการด้านการใช้ศาลา อาคาร เมรุ อุปกรณ์ประกอบพิธี การให้เช่าที่ดินขายของ ให้เช่าที่ดินที่ธรณีสงฆ์ การรับบริจาค การจำหน่ายสิ่งของ วัตถุมงคล พร้อมระบบ STOCK ทำงานบน Windows 98 / ME / XP รองรับการใช้งานแบบ Multiuser โดยแบ่งเป็น 2 ระบบ (แยกลงทะเบียนได้) คือ ... 1. ระบบศาลา อาคาร ที่ดิน ที่ธรณีสงฆ์ 2. ระบบบริจาค – จำหน่ายสินค้า - วัคถุมงคล