ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด Prima mySTORES

Prima mySTORES โปรแกรมบริหารสต๊อคสินค้า

download
Prima mySTORES (โปรแกรม บริหาร สต๊อคสินค้า) : โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม สำหรับคลังสินค้า โกดัง หน่วยงานเก็บสินค้า แจกจ่ายสินค้า งานพัสดุ รวมไปถึง ระบบ ครุภัณฑ์ที่ต้องการความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตรวจสอบจำนวน แหล่งที่มาและความเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทันที จัดทำใบนำเข้า ใบเบิก พร้อมระบบการค้นหา และรายงาน ต่างๆ มีระบบ Stock สินค้าสมบูรณ์ปรับอัตโนมัติทันทีเมื่อมีการใช้ ต่อเป็นวง LAN ต่อร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด เครื่องพิมพ์ ทำงานบน Windows 98/ ME/ XP/ Vista