ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด ReadingRuler

ReadingRuler โปรแกรมไกด์บอกตำแหน่งเวลาอ่านหนังสือ

เพิ่มเติม
ReadingRuler (โปรแกรม ไกด์บอกตำแหน่ง เวลาอ่านหนังสือ) : โปรแกรมที่เป็นตัวช่วยให้เราสามารถอ่านหนังสือ แล้วมีไกด์ไลน์เวลาเราอ่านหนังสือได้ ซึ่งเวลาเราอ่านหนังสือนั้น เรามักจะกะตัวอักษร หรือ ใช้สายตาหรือ นิ้วมือเป็นตัวในการเป็นไกด์ไลน์ แต่โปรแกรม ReadingRuler จะมีเครื่องมือในรูปแบบ ไม้บรรทัด เพื่อบอกตำแหน่ง และ เป็นไกด์ไลน์ เวลาเราอ่านหนังสือได้