ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด Security Token

Double Password โปรแกรมเพิ่มความปลอดภัยในการ Log On

เพิ่มเติม
Double Password : เป็นโปรแกรมสำหรับเพิ่มความปลอดภัยในการ Log On เข้าเครื่องเพื่อให้คุณมั่นใด้ว่าไจไม่มีใครที่ไม่มีสิทธิสามารถเข้าถึงระบบของคุณได้ครับ โดยโปรแกรมนี้เค้าให้คุณสามารถเลือกระดับความปลอดภัยที่คุณต้องการได้ครับ (สูง, กลาง, ต่ำ) ซึ่งระดับต่ำก็หมายความว่าการป้องกันถูกยกเลิกและผู้ใช้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงระบบของคุณได้ครับ, ส่วนในระดับกลางก็หมายความว่าผู้ใช้สามารถ Log In เข้ามายัง OS ของคุณได้เท่านั้นครับ ด้วยการช่วยเหลือของ Security Token ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งจะถูกสร้างไว้ใน USB Gadget ก่อนหน้าแล้ว สำหรับระดับสุดท้ายคือระดับสูงก็ใกล้เคียงกับระดับกลางครับ แต่ว่าคุณจะไม่สามารถทำงานได้เลยครับถ้าไม่ได้ใส่เจ้า Security Token เข้าไป ดังนั้นในระดับสูงสุดนี้จะทำให้คุณมั้นใจได้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะทำงานต่อเมื่อคุณอยู่เท่านั้น