ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด SmartFTP 4.0.1049.0

โปรแกรม SmartFTP 4.0.1049.0 ช่วยอัพโหลดข้อมูลขึ้นเครื่อง Server

เพิ่มเติม
SmartFTP 4.0.1049.0 : โปรแกรมสำหรับโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องของเราเอง (เครื่อง local) ไปไว้ที่เครื่อง Server หรือที่เรียกว่าการอัพโหลดข้อมูล และโอนย้ายข้อมูลจากเครื่อง Server มาไว้ที่เครื่องของเราหรือที่เรียกว่าการดาวน์โหลดข้อมูล ซึ่งตัวโปรแกรมเวอร์ชันนี้ได้ปรับปรุงให้สามารถทำการอัพโหลด ดาวน์โหลดได้เร็วขึ้น และระบบรักษาความปลอดภัยเมื่อมีการอัพโหลดไฟล์ครับ