ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด Virtual PDF

Virtual PDF Printer โปรแกรมนี้จะทำตัวเป็นเครื่อง Printer จริงๆ

เพิ่มเติม
Virtual PDF Printer : ด้วยโปรแกรมนี้นะครับจะช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารที่คุณภาพสูงอย่าง PDF จากเอกสารทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย โดยเจ้าโปรแกรมนี้จะทำตัวเป็นเครื่อง Printer จริงๆ เมื่อคุณต้องการจะแปลงเอกสารเป็น PDF คุณก็เพียงสั่งปรินท์โดยตรงช่องเลือกเครื่องปริ้นเตอร์นั้นเปลี่ยนให้เป็นเจ้า Virtual PDF Printer ตัวนี้ โปรแกรมจะแปลงไฟล์เอกสารดังหล่าวมาอยู่ในรูปแบบ PDF อย่างที่คุณต้องการทันที ทีนี้ล่ะครับคุณสามารถแปลงเอกสารที่คุณสรางทั้งจาก Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, Photoshop ฯลฯ ได้ง่ายๆ