ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด Web Stream

Web Stream Recorder 2010 โปรแกรมช่วยบันทึกข้อมูลมัลติมีเดียที่มาจาก internet

เพิ่มเติม
Web Stream Recorder 2010 : เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลมัลติมีเดียที่มาจาก internet หรือ LAN สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้ มันสามารถบันทึก เพลง,วีดิโอ,การกระจายเสียงวิทยุได้ ด้วยการบันทึกข้อมูลเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถเล่นข้อมูลเหล่านี้บนเครื่องของคุณได้โดยไม่ต้องต่อ internet โปรแกรมนี้สามารถแก้ไขปัญหาหลักๆ 2 ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะบันทึกวีดิโอหรือออดิโอคือ สืบที่อยู่ของแหล่งข้อมูลและบันทึกมันลงบน disk ได้อย่างมีประสิทธิภาพ