ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด web log

LogRover โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ไฟล์ web log

download
LogRover : เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ไฟล์ web log ซึ่งใช้วิเคราะห์ที่สร้างโดย IIS, Apache และ web server อื่นๆ โดยโปรแกรมนี้จะรายงานการ click หน้า,การเข้าชม,ผู้ชม,search engine ที่เกี่ยวข้องและจำนวนครั้งที่เข้า และโปรแกรมนี้ยังเป็นฐานข้อมูลดังนั้นมันจึงสามารถสร้างรายงานผลตอบรับและความต้องการรวมถึงรายงาน