ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดAll My Movies 6.4.1313

All My Movies 6.4.1313 โปรแกรมจัดเก็บรายการหนังลงฐานข้อมูล

เพิ่มเติม
All My Movies เป็นโปรแกรมเก็บรวบรวมหนังที่คุณมีอยู่เก็บออกมาในรูปแบบของฐานข้อมูลเพื่อที่คุณจะได้ง่ายต่อการจัดการและการค้นหา โปรแกรมสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของหนังเช่น โปสเตอร์หนัง ชื่อหนัง และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหนังเรื่องนั้นให้คุณได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต คุณสามารถที่จะสร้าง Screen shot ของหนังเป็นฉากๆ ได้จากโปรแกรมนี้เลย ซึ่งโปรแกรมสนับสนุนทั้งแบบ DVD และ ไฟล์ AVI นอกจากนั้นแล้วโปรแกรมยังมีความสามารถในการค้นหาไฟล์หนังในเครื่อง และการออกรายงานเป็นรูปแบบไฟล์ HTML หรือเว็บเพจนั้นเอง หรือคุณจะออกรายงานเป็นรูปแบบของไฟล์เท็กหรือไฟล์เอ็กเซลโปรแกรมนี้ก็สามารถทำให้คุณได้เช่นเดียวกันครับ