ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดImmunet Protect Free 3.0.1.6056

Immunet Protect Free 3.0.1.6056 แอนตี้ไวรัสฟรีที่ใช้เทคโนโลยี Clound

เพิ่มเติม
Immunet Protect Free 3.0.1.6056 เป็นโปรแปรมป้องกันไวรัสฟรีที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Clound ซึ่งเป็นการรวบรวมความสามารถในการแสกนและอัพเดทไวรัสจากคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องเข้าไว้ด้วยกันจึงเรียกว่า Clound นั่นเองซึ่ง Immenet ได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ถือได้ว่าทำให้การแสกนไวรัสเป็นไปอย่างรวดเร็วและการอัพเดทไวรัสใหม่ๆก็สม่ำเสมอดีอีกด้วย จึงนับได้ว่าเป็นของฟรีที่ดีและมีประสิทธิภาพมากอีกตัวหนึ่ง