ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดLizard Systems Network Scanner 3.1

Lizard Systems Network Scanner 3.1 โปรแกรมสำหรับแสกนระบบเครือข่ายของคุณ

เพิ่มเติม
Lizard Systems Network Scanner เป็นโปรแกรมสำหรับแสกนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณและทำการแสดงออกมาเป็นรายการของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ต่ออยู่ในระบบเครือข่ายโดยจะแสดงทั้ง IP และชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสนับสนุนการทำงานกับ NetBios ,HTTP และ FTP ด้วย โดยที่โปรแกรมนี้จะอนุญาติให้คุณเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้โดยง่าย นอกจากนั้นโปรแกรมยังสามารถที่จะให้คุณทำการ export รายการเหล่านั้นออกมาเป็น HTML ไฟล์ Text ไฟล์ หรือ XML ไฟล์ได้ด้วย