ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดNBMonitor 1.2.2

NBMonitor 1.2.2 โปรแกรมตรวจสอบการใช้งานแบนวิธด์อินเตอร์เน็ต

เพิ่มเติม
NBMonitor เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการตรวจสอบการใช้งานแบนวิธด์ของอินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์และจะทำการแสดงรายการของการเชื่อมต่อออกสู่อินเตอร์เน็ตของโปรแกรมต่าง ๆให้คุณได้ทราบ โดยจะแสดงรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้ เช่น อัตราการรับส่ง ข้อมูลการเชื่อมต่อของ port ชื่อของ process ที่กำลังทำงานและใช้งานแบนวิธด์อยู่ซึ่งทั้งหมดนี้ข้อมูลแบบ realtime นอกจากนั้นคุณยังสามารถสร้างรายงานออกมาเพื่อดูและเปรียบเทียบสถิติได้อีกด้วย