ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดPDF24 PDF 3.1.0

PDF24 PDF 3.1.0 โปรแกรมแปลงไฟล์เป็น PDF ง่ายๆ ดังใจนึก

download
PDF24 PDF เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถแปลงเอกสารใดๆก็ได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นไฟล์ PDF โดยการทำงานนั้นคุณสามารถที่จะนำเข้าเอกสารจากแหล่งใดก็ได้เช่น เครื่อง Scanner หรือถ้าคุณต้องการรวมหรือแยกไฟล์ PDF หรือเลือกลบเฉพาะบางหน้าก็ทำได้เช่นกัน นอกจากนั้นโปรแกรมยังสนับสนุนระบบความปลอดภัยด้วยการสามารถให้คุณสร้างลายเซ็นดิจิตัลได้ ในเรื่องของคุณภาพความละเอียดนั้นโปรแกรมก็อนุญาติให้คุณสามารถกำหนดความความละเอียดของไฟล์ PDF ได้ โปรแกรมถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายมากและยังสามารถลากไฟล์ที่จากโฟลเดอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและทำการแปลงได้ทันทีนับว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่ายและมีประโยชน์มาก