ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดServersCheck Monitoring Software 8.8.9

ServersCheck Monitoring Software 8.8.9 โปรแกรมตรวบสอบเครื่อง Server

เพิ่มเติม
ServersCheck Monitoring เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการตรวจสอบและสอดส่องเครื่อง server ของคุณและจะคอยแจ้งเตือนคุณเมื่อเครื่อง server ของคุณมีปัญหา โปรแกรมสามารถตรวจสอบระบบเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอลต่างๆ ดังนี้ เช่น TCP Port (HTTP, HTTPS, FTP, NNTP, POP3, SMTP, VNC, DNS เป็นต้น และนอกจากนั้นยังสามารถตรวจเช็คความพร้อมของระบบ DATA BASe ได้อีกด้วย เช่น Mysql , odbc นอกจากนั้นยังมีการใช้โปรโตคอล SNMP ในการตรวจสอบค่าต่างๆ ของเครื่องได้ด้วย เช่น disk space, free memory, การใช้งาน CPU และคอยตรวจสอบ service ต่าง ๆของระบบวินโดว์ได้ด้วย นอกจากนั้นโปรแกรมยังมีความสามารถอื่นอีกมากมายเลยครับ นับว่าน่าใช้งานมากทีเดียว