ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดStartupSlowFix

StartupSlowFix บูทเครื่องเร็วทันใจ

เพิ่มเติม
StartupSlowFix เป็นโปรแกรมที่จะช่วยทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณบูทเครื่องได้เร็วขึ้นแบบทันใจ โดยหลังจากใช้โปรแกรมนี้คุณจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าเครื่องของคุณบูทเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้นแล้วโปรแกรมยังสามารถที่จะช่วยค้นหาและซ่อมแซมไฟล์ระบบที่เสียหายหรือไม่สมบูรณ์ให้คุณได้ด้วย สำหรับเวอร์ชั่นนี้ได้มีการปรับปรุงในหลายๆ ส่วนเช่นหน้าตาของโปรแกรม รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทำให้ให้โปรแกรมมีความสมบูรณ์และน่าใช้งานมากขึ้นอีกด้วย