ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ABC Inventory Softwarefree

ABC Inventory Software โปรแกรมสินค้าคงคลัง ดี ฟรี มีประสิทธิภาพ

เพิ่มเติม
สำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจประเภทขายสินค้าแล้วนั้นเชื่อว่าการทำสต็อคหรือการจัดการสินค้าคงคลังคงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการจัดทำสต็อคจะช่วยให้เราทราบถึงปริมาณสินค้าที่หลงเหลืออยู่ ปริมาณการขายที่ขายออกไปรวมถึงเป็นการทำนายอนาคตการขายในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย ซึ่งหากเป็นสินค้าที่ไม่เยอะเท่าไหร่เราสามารถจัดการด้วยการทำ excel ง่ายๆ ขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลแต่หากธุรกิจเรามีสินค้าเป็นจำนวนมากหรือมีมากมายหลายประเภทแล้วการได้โปรแกรม inventory control ดีๆ มาใช้ก็จะช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลารวมไปถึงแรงงานได้มากเลยทีเดียวครับดังเช่นโปรแกรมที่ผมนำมาเสนอในวันนี้ โปรแกรม ABC Inventory Software ครับ โปรแกรม ABC Inventory Software เป็นโปรแกรมธุรกิจประเภท Freeware ขนาด 70.71 MB ที่มีคุณสมบัติในการจัดการงานเรื่องสต็อคและสินค้าคงคลังแบบครบวงจร โดยเราสามารถทำระเบียนเก็บข้อมูลสินค้าประเภทต่างๆ รายชื่อคู่ค้า จำนวนสินค้าในสต็อครวมไปถึงการออกเอกสารการขาย เอกสารการส่งสินค้า อีกทั้งยังสามารถทำฉลากปิดหน้ากล่องหรือหน้าบรรจุภัณฑ์สินค้าได้จากโปรแกรม ABC Inventory Software ตัวนี้อีกด้วย การทำงานของ ABC Inventory Software นั้น เนื่องจากเป็นโปรแกรมเพื่อการใช้งานสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดังนั้นโปรแกรมจึงได้รับการออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบปฎิบัติการ Windows ได้ทุก Version อีกด้วยครับ