ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: AVIRA Security

AVIRA Security Management Center โปรแกรมจัดการเครือข่ายที่จะเปลี่ยน AVIRA Antivirus

download
AVIRA Security Management Center : เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการเครือข่ายที่จะเปลี่ยน AVIRA Antivirus เป็นศูนย์รักษาความปลอดภัยที่ปลอดภัยและเสถียร โปรแกรมนี้ให้ผู้บริหารสามารถที่จะรวมศูนย์การจัดการและจัดการซอฟท์แวร์ AVIRA จากที่อื่น (Remote) ได้ ด้วย Internface ที่ดูง่ายเข้าใจได้ง่ายของโปรแกรมนี้ผู้จัดการทางด้าน IT จะสามารถควบคุม, Update หรือ เข้าถึงคำสั่งป้องกันไวรัสในระดับเครือข่าย โปรแกรมนี้ให้คุณสามารถ Install จากที่ Remote ได้, การตั้งค่า, Update และติดตามการรักษาความปลอดภัย ดังนั้นมันจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้บริหารได้ ในขณะเดียวกันก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับเครือข่ายที่ได้รับการปกป้องด้วยโปรแกรม AVIRA
[close]