ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Advanced Replace Tools

Advanced Replace Tools โปรแกรมทำหน้าที่ค้นหาและแทนที่แบบ Batch

เพิ่มเติม
Advanced Replace Tools : เป็นโปรแกรมที่จะทำหน้าที่ค้นหาและแทนที่, และแทนที่แบบ Batch ในไฟล์หลายๆไฟล์จาก Disk ทั้ง Local และเครือข่าย Browser ไฟล์แบบมาตรฐานให้คุณสามารถกำหนดไฟล์จำนวนมากได้ก่อนที่ประมวลผลมันโดยใช้ Utility ที่อยู่ในโปรแกรมครับ โปรแกรมนี้ให้คุณสามารถค้นหาเอกสารได้โดย วันที่, ขนาดไฟล์, Attribute (คุณลักษณะต่างๆ) และแม้แต่ความสัมพันธ์กับการเรียงตัวอักษรเหมือนที่คุณคุณใช้ใน Search Engine บน Internet และโปรแกรมนี้เค้ายังมี Replacer Utility เพื่อให้คุณสามารถแทรก, แทนที่, และเอาส่วนต่างๆของ Text ที่ประกอบกันมากกว่า 1 บรรทัดในไฟล์