ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Ardamax Keylogger

โปรแกรม Ardamax Keylogger 3.0 บันทึกการทำงานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม
โปรแกรมบันทึกการทำงานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ สำหรับตรวจดูว่ามีใครใช้คอมพิวเตอร์เราในแต่วันละวันทำอะไรไปมั่ง ไม่ว่าจะเป็นการติดตามการเข้าเว็บ การสนทนา การทำงานเอกสารต่าง ๆ การเปิดใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ในเครื่อง สามารถบันทึกออกมาได้หมดในรูปแบบ Log ไฟล์ ต้องลองแล้วหละครับ ...