ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: BPS Spyware and Adware Remover

BPS Spyware and Adware Remover โปรแกรมช่วยคุณขับไล่เจ้า Spy Ware & Ad Ware

download
BPS Spyware and Adware Remover : ด้วยโปรแกรมนี้นะครับจะช่วยคุณขับไล่เจ้า Spy Ware & Ad Ware ที่ทั้งจะคอยรบกวนคุณ ให้รำคาญ และ ซ้ำร้ายไปกว่านั้น ไอ้พวกนี้มันยังจะ คอยแอบดู และก็ สืบข้อมูลใน เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดอาการเหล่านี้ เช่น บรรดา Spam E-Mail , POP-UP Banner , Key Loggers , Trojans , Browser Hijackers , Dialers , Mal Ware ซึ่งโปรแกรมนี้จะคอย ตรวจสอบ (Scan) และ ลบไฟล์เหล่านี้ออกไปช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณ ได้หายใจได้คล่องตัว และ นอกจากนี้แล้วก็ยังจะมีความปลอดภัยมากขึ้น อีกด้วย