ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: BYclouder Data Recovery Free ใช้ยังไง

BYclouder Data Recovery Free : โปรแกรมกู้ข้อมูลได้ทุกสถานการณ์

เพิ่มเติม
เชื่อว่าคงไม่มีใครที่จะปฏิเสธว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้คอมพิวเตอร์ของเรานั้นนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วเรื่องการสูญเสียข้อมูลก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะข้อมูลบางประเภทนั้นเป็นข้อมูลที่สำคัญ เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้งาน หรือบางครั้งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถทำหรือหาขึ้นมาใหม่ได้ ดังนั้นการสูญเสียข้อมูลไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ จึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงยิ่งนัก ซึ่งจากการวิจัยโดยสถาบัน AIT พบว่ากว่า 80% ของสาเหตุการสูญเสียข้อมูลนั้นมาจากการที่อุปกรณ์ที่เราใช้เก็บบรรดาข้อมูลนั้นเกิดชำรุด เสียหาย จนทำให้ข้อมูลอันมีค่าของเราสูญหายไปในพริบตาโดยไม่คาดคิดและไม่ทันตั้งตัว ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของความประมาท เลินเล่อ เช่นเผลอกดลบ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการสำรองข้อมูลเอาไว้ในคราวฉุกเฉินนั่นเอง แต่อย่างไรก็ดีหากข้อมูลเหล่านั้นเรายังไม่ได้ทำการสำรองและอุปกรณ์เก็บข้อมูลดันเกิด error จนทำให้ข้อมูลสูญหายไปหรือเผลอลบไปโดยไม่ทันตั้งตัวก็อย่าเพิ่งตกใจกันนะครับเพราะวันนี้เรามีโปรแกรมกู้ข้อมูลที่สูญหายหรือเผลอลบไปให้กลับมาดังเดิมมาฝากกันกับโปรแกรม BYclouder Data Recovery Free การทำงานของโปรแกรม BYclouder Data Recovery Free นั้นจะทำการกู้บรรดาข้อมูลต่างๆ ที่สูญหายไปหรือเผลอกดลบไปให้กลับคืนสู่อุปกรณ์เก็บข้อมูลดังเดิม โดยข้อมูลเหล่านั้นจะยังคงมีสภาพเหมือนเดิมและโปรแกรมนี้ยังสามารถใช้กู้ข้อมูลจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นๆ ได้นอกเหนือจากบนฮาร์ดดิสก์อีกด้วย