ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: CC Proxy Server เวอร์ชั่นใหม่

CC Proxy Server โปรแกรมสำหรับสร้าง Proxy Server และจัดการอินเตอร์เน็ต

เพิ่มเติม
CC Proxy Server เป็นโปรแกรมสำหรับสร้าง Proxy Server ที่มีความง่ายในการใช้งานมาก มันจะช่วยสร้างให้ให้คอมพิวเตอร์ของคุณกลายเป็นเครื่อง Proxy Server เพื่อใช้สำหรับแชร์อินเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย CC Proxy Server สามารถแปลงให้คอมพิวเตอร์ขุองคุณทำหน้าที่ได้ทั้ง HTTP/FTP/SOCKS/mail/news/telnet proxy servers ได้ในตัวเครื่องเดียวกัน และยังเต็มไปด้วยฟังชั่นการจัดการที่มีประสิทธิภาพต่างๆ มากมายเช่น การจัดการเกี่ยวกับ Account ผู้ใช้งาน การควบคุมการใช้งานอินเตอร์ การควบคุมการใช้งานแบนด์วิธ การบล็อกเว็บไซด์ที่ไม่ต้องการการ นับได้ว่าเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง