ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: CDR

โปรแกรม TurboBackup 7.1 เป็นการ Backup สำรองข้อมูลต่าง ๆ

เพิ่มเติม
TurboBackup ความหมายชื่อโปรแกรมก็บอกอยู่แล้วว่า เป็นการ Backup ข้อมูลครั้งยิ่งใหญ่... โปรแกรมที่สามารถสำรองข้อมูลต่าง ๆ ในเครื่องของคุณไม่ว่าจะเป็น Email, ค่า Registry, Windows Settings, หนัง เพลง รูปภาพ เอกสาร และอื่น ๆ ตามที่คุณต้องการ Backup ไว้.. สำรองข้อมูลไว้ซะ ก่อนที่เครื่องคุณจะป่วยหนัก...