ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: CHAOS FREE ขึ้น Error

Chaos Free โปรแกรม CRM ดีๆ ที่อยากให้ได้ใช้กัน

เพิ่มเติม
CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management หรือเรียกว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและการใช้บุคลากรอย่างมีหลักการ CRM ได้ถูกนำมาใช้มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องมาจากจำนวนคู่แข่งของธุรกิจแต่ละประเภทเพิ่มขึ้นสูงมาก การแข่งขันรุนแรงขึ้นในขณะที่จำนวนลูกค้ายังคงเท่าเดิม ธุรกิจจึงต้องพยายามสรรหาวิธีที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าอันจะนำไปสู่ความจงรักภักดีในที่สุด เป้าหมายของ CRM นั้นไม่ได้เน้นเพียงแค่การบริการลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมในการใช้จ่ายและความต้องการของลูกค้า จากนั้นจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการรวมไปถึงนโยบายในด้านการจัดการ ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของการ พัฒนา CRM ก็คือ การเปลี่ยนจากผู้บริโภคไปสู่การเป็นลูกค้าตลอดไป ซึ่งการทำ CRM ในปัจจุบันนั้นได้มีโปรแกรม CRM ประเภทต่างๆ เข้ามาช่วยให้การทำ CRM ง่ายและประสบความสำเร็จกันมากขึ้นรวมถึงโปรแกรมที่ผมกำลังจะแนะนำต่อไปนี้ด้วยครับ โปรแกรม Chaos Free โปรแกรม Chaos Free ถือเป็น CRM Software ประเภทฟรีแวร์ที่ใช้งานได้ดีมากที่สุดโปรแกรมหนึ่งในปัจจุบันโดยโปรแกรมจะทำหน้าที่เก็บรวบรวมประวัติ ข้อมูลของลุกค้า การนัดหมาย สิ่งที่คาดหวังต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการกับลูกค้ารายนั้นๆ เพื่อสร้างความภักดีต่อแบรนด์ของลูกค้าของเรา