ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Call Corder

Call Corder โปรแกรมทำหน้าที่บันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ

เพิ่มเติม
Call Corder : เป็นโปรแกรมที่จะทำหน้าที่บันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์โดยอัตโนมัติโดยตรงลงใน Harddisk ของคุณด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวท่านั้นเองครับ และคุณยังสามารถเล่นบทกฏหมายก่อนที่จะอัดได้อีกด้วย (เหมาะสำหรับใช้ในธุรกิจ) มันจะเก็บบทสนทนาเป็นไฟล์เสียงมาตรฐานของ Windows และคุณยังสามารถเพิ่ม Memo เพื่อให้สามารถเรียกกลับมาได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้โปรแกรมนี้เค้ายังบันทึกเบอร์โทรศัพท์ของคนโทรและชื่อโดยอัตโนมัติให้อีกด้วย