ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Car Fuels มีปัญหา

Car Fuels โปรแกรมบันทึกการใช้งานเชื้อเพลิงรถ

เพิ่มเติม
ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ใกล้เข้ายุคฟองสบู่แตก ค่าเงินบาทที่เริ่มจะลอยตัวทำให้ราคาข้าวของ สินค้าอุปโภค บริโภคต่างขึ้นราคากันอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะมีสัญญาณใดๆ ที่จะลดราคาลงทำให้การใช้เงินในปัจจุบันนี้ต้องใตร่ตรองพิจารณาให้ดีถี่ถ้วนมากขึ้น โดยเฉพาะกับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่ากาซเชื้อเพลิงสำหรับรถราที่ใช้ในการเดินทางที่มีราคาขยับขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งหากไม่มีมาตรการวางแผนการใช้จ่ายที่ดีและรัดกุมอาจทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้บานปลายได้ ดังนั้นวิธีการแรกและเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็คือการการจดบันทึกสถิติการใช้งานพลังงานเชื้อเลพิงเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและช่วยวางแผนในการเดินทางเพื่อให้ประหยัดมากที่สุดโดยในวันนี้เรามีโปรแกรมตัวช่วยในการจดบันทึก คำนวณและติดตามการใช้งานพลังงานเชื้อเพลิงของรถสุดที่รักของเรามาฝากกันครับกับโปรแกรม Car Fuels โปรแกรม Car Fuels เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปขนาด 5.9 MB ที่ช่วยในการจดบันทึกรวบรวมประวัติการใช้งานพลังงานเชื้อเพลิงของรถเราในแต่ละครั้งว่าสามารถใช้งานได้มากน้อยเพียงใดในแต่ละครั้งมีความถี่ในการเติมแต่ละครั้งเท่าไหร่เพื่อนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้เหมาะกับรถของเราครับ