ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: CheckBook

CheckBook โปรแกรมสำหรับจัดการบัญชีกระแสรายวัน

เพิ่มเติม
CheckBook : เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการบัญชีกระแสรายวัน (จ่ายเช็ค) โปรแกรมนี้ใช้ Interface ง่ายๆเพื่อเข้าถึงรายการธุรกรรมต่างๆและแสดงยอดของบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ ธุรกรรมจะแสดงในรูปแบบที่เหมือนกับสมุดเช็ค สามารถพิมพ์รายงานธุรกรรมต่างๆเพื่อเปรียบเทียบกับรายงานของธนาคาร (Bank Statement) บัญชีสามารถปกป้องด้วยรัหสผ่าน