ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Click Catalog

Click Catalog โปรแกรมสร้าง แคทตาล็อกสินค้า สำเร็จรูป

เพิ่มเติม
Click Catalog (โปรแกรม สร้าง แคทตาล็อกสินค้า สำเร็จรูป) : โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ในการ ช่วยสร้าง แคทตาล็อกสินค้า (Product Catalog) แบบสำเร็จรูปและ เมื่อสร้างแคทตาล็อกเสร็จแล้ว เราสามารถสร้างตัว Viewer เพื่อส่งให้ลูกค้า ไปเปิดดูหรือ Search เองได้ โดย Copy ใส่ซีดี สามารถเก็บรหัสสินค้า ชื่อ และราคาโดยเฉพาะราคา กำหนดได้ 3 ระดับ Price-A, Price-B, Price-C เราเลือกได้เองว่า จะให้ลูกค้าเห็นราคาระดับ A, B หรือ C และนอกจากนี้แล้ว ยังสามารถใส่รูปสินค้าได้อีกด้วย