ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ClinicLite

AndamanSoft ClinicLite โปรแกรมบริหารงานคลินิกแบบเบื้องต้น

เพิ่มเติม
AndamanSoft ClinicLite (โปรแกรม บริหารงาน คลินิก แบบเบื้องต้น ง่ายๆ) : สำหรับโปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมบริหารคลินิกเบื้องต้นอย่างง่าย สำหรับคลินิกขนาดเล็กและขนาดกลาง เน้นการจัดเก็บประวัติผู้ป่วย และประวัติการเข้ารับการ รักษา พร้อมคู่มือการใช้งานออนไลน์