ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Convert Explore partitions

โปรแกรม Partition Wizard 4.2.2 ปรับแต่งขนาดฮาร์ดดิสก์ได้ดังใจ

เพิ่มเติม
Partition Wizard 4.2.2 โปรแกรมปรับแต่งพาทิชั่นของฮาร์ดดิสก์แบบกราฟิก เข้าใจง่าย ข้อมูลไม่ศูนย์หาย ใช้งานได้กับ Windows หลายเวอร์ชั่นรวมถึง Windows 7 รุ่นใหม่ด้วยครับ. Partition Wizard 4.2.1 สามารถที่จะลดขนาดพาทิชั่น เพิ่มขนาดพาทิชั่น สร้างพาทิชั่นใหม่ ลบพาทิชั่นเก่า ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ และคัดลอกฮาร์ดดิสก์ทั้งลูก หรือจะเอาเฉพาะพาทิชั่นก็ได้ครับ โปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ของเขา แล้วเขาจะส่งรหัสผ่านมาให้ทางอีเมล์ที่สมัครไปเท่านี้ก็ใช้ได้ยาวๆ แล้วจ้า.

โปรแกรม Partition Wizard 4.2.1 ลด-เพิ่ม ปรับแต่งพาทิชั่นของฮาร์ดดิสก์

เพิ่มเติม
Partition Wizard 4.2.1 โปรแกรมปรับแต่งพาทิชั่นของฮาร์ดดิสก์แบบกราฟิก เข้าใจง่าย ข้อมูลไม่ศูนย์หาย ใช้งานได้กับ Windows หลายเวอร์ชั่นรวมถึง Windows 7 รุ่นใหม่ด้วยครับ. Partition Wizard 4.2.1 สามารถที่จะลดขนาดพาทิชั่น เพิ่มขนาดพาทิชั่น สร้างพาทิชั่นใหม่ ลบพาทิชั่นเก่า ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ และคัดลอกฮาร์ดดิสก์ทั้งลูก หรือจะเอาเฉพาะพาทิชั่นก็ได้ครับ โปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ของเขา แล้วเขาจะส่งรหัสผ่านมาให้ทางอีเมล์ที่สมัครไปเท่านี้ก็ใช้ได้ยาวๆ แล้วจ้า.

โปรแกรม Partition Wizard 4.1 ลด เพิ่ม สร้าง พาทิชั่น เป็นเรื่องง่ายๆ

เพิ่มเติม
Wizard 4.1 โปรแกรมปรับแต่งพาทิชั่นของฮาร์ดดิสก์แบบกราฟิก เข้าใจง่าย ข้อมูลไม่ศูนย์หาย ใช้งานได้กับ Windows หลายเวอร์ชั่นรวมถึง Windows 7 รุ่นใม่ด้วยครับ. Partition Wizard 4.1 สามารถที่จะลดขนาดพาทิชั่น เพิ่มขนาดพาทิชั่น สร้างพาทิชั่นใหม่ ลบพาทิชั่นเก่า ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ และคัดลอกฮาร์ดดิสก์ทั้งลูก หรือจะเอาเฉพาะพาทิชั่นก็ได้ครับ โปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ของเขา แล้วเขาจะส่งรหัสผ่านมาให้ทางอีเมล์ที่สมัครไปเท่านี้ก็ใช้ได้ยาวๆ แล้วจ้า.