ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: CyberDefender Free Download

โปรแกรม CyberDefender Free 2.0 โปรแกรมป้องกันและสกัดเว็บไซต์อันตราย

เพิ่มเติม
CyberDefender Free: เป็นโปรแกรมที่ฝังใน Internet Explorer อัพเดทเวอร์ชัน CyberDefenderFREE 2.0 ซึ่งโปรแกรมนี้จะคอยป้องกันไม่ให้ผู้อ่านเข้าถึงเว็บที่เสี่ยงต่อการติดไวรัสและสปายแวร์ต่าง ๆ ซึ่งจะมีหน้าจอ Pop-up แจ้งเตือนหากพบว่าท่านเข้าเว็บไซต์ที่เข้าข่ายอันตราย แต่หากต้องการเข้าใช้งานจริง ๆ ก็คลิกเลือกปลดล๊อกเว็บไซต์นั้น ๆ ได้ครับ นอกจากนี้ยังเป็นโปรแกรมที่ให้ใช้ฟรี โปรกรมมีขนาดเล็กไม่กินทรัพยากรเครื่องมากครับ