ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: DAP

โปรแกรม Download Accelerator Plus 9.4.0.7 Final ช่วยดาวน์โหลดไฟล์จากอินเตอร์เน็ตตัวล่าสุด

เพิ่มเติม
Download Accelerator Plus (DAP) เป็นโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์ผ่านอินเตอร์เน็ต อัพเดทเวอร์ชันใหม่ล่าสุด Download Accelerator Plus 9.4.0.7 Final ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มีผู้คนใช้งานกันอย่างแพร่หลายมาก ไม่่ว่าจะเป็นการโหลดไฟล์ เพลง คลิปวีดีโอ ภาพยนต์ ซอฟแวร์ โปรแกรมต่าง ๆ หรือไฟล์อื่น ๆ รองรับภาษาได้มากถึง 38 ภาษาจากทั่วโลก และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่ค้างอยู่จากการโหลดครั้งก่อน หรือเมื่อมีการโหลดไฟล์ที่ยังไม่สมบูรณ์ได้อีกด้วยครับ

โปรแกรม Download Accelerator Plus 9.4.0.5 Final โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์จากอินเตอร์เน็ตตัวล่าสุด

เพิ่มเติม
Download Accelerator Plus 9.4.0.5 Final : เป็นโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์ผ่านอินเตอร์เน็ตอัพเดทเวอร์ชันล่าสุด ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มีผู้คนใช้งานกันอย่างแพร่หลายมาก ไม่่ว่าจะเป็นการโหลดไฟล์ เพลง คลิปวีดีโอ ภาพยนต์ ซอฟแวร์ โปรแกรมต่าง ๆ หรือไฟล์อื่น ๆ รองรับภาษาได้มากถึง 38 ภาษาจากทั่วโลก และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่ค้างอยู่จากการโหลดครั้งก่อน หรือเมื่อมีการโหลดไฟล์ที่ยังไม่สมบูรณ์ได้อีกด้วยครับ

โปรแกรม Download Accelerator Plus 9.4.0.4 Final โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชั่นเต็ม

เพิ่มเติม
Download Accelerator Plus 9.4.0.4 Final : มาซักทีนะครับสำหรับเวอร์ชันเต็มของโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์ผ่านอินเตอร์เน็ต Download Accelerator Plus หลังจากที่ได้ทดลองใช้ตัว Beta กันไปแล้วก่อนหน้านี้ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มีผู้คนใช้งานกันอย่างแพร่หลายมาก ไม่่ว่าจะเป็นการโหลดไฟล์ เพลง คลิปวีดีโอ ภาพยนต์ ซอฟแวร์ โปรแกรมต่าง ๆ หรือไฟล์อื่น ๆ รองรับภาษาได้มากถึง 38 ภาษาจากทั่วโลก และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่ค้างอยู่จากการโหลดครั้งก่อน หรือเมื่อมีการโหลดไฟล์ที่ยังไม่สมบูรณ์ได้อีกด้วยครับ

โปรแกรม Download Accelerator Plus 9.4.0.3 Beta โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์ผ่านอินเตอร์เน็ต

เพิ่มเติม
Download Accelerator Plus 9.4.0.3 Beta : ดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์ผ่านอินเตอร์เน็ตอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด Download Accelerator Plus 9.4.0.3 Beta ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีผู้คนใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ไม่่ว่าจะเป็นการโหลดไฟล์ เพลง คลิปวีดีโอ ภาพยนต์ ซอฟแวร์ โปรแกรมต่าง ๆ หรือไฟล์อื่น ๆ รองรับภาษาได้มากถึง 38 ภาษาจากทั่วโลก และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่ค้างอยู่จากการโหลดครั้งก่อน หรือเมื่อมีการโหลดไฟล์ที่ยังไม่สมบูรณ์ได้อีกด้วยครับ

โปรแกรม Download Accelerator Plus 9.4.0.2 Beta โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์ผ่านอินเตอร์เน็ต

เพิ่มเติม
Download Accelerator Plus 9.4.0.2 Beta : เป็นโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์จากอินเตอร์เน็ตเวอร์ เวอร์ชันที่ถือได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดเวอร์ชัน Download Accelerator Plus 9.4.0.0 Beta ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีผู้คนใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ไม่่ว่าจะเป็นการโหลดไฟล์ เพลง คลิปวีดีโอ ภาพยนต์ ซอฟแวร์ โปรแกรมต่าง ๆ หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งสามารถเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดได้ถึง 300% รองรับภาษาได้มากถึง 38 ภาษาจากทั่วโลก และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่ค้างอยู่จากการโหลดครั้งก่อน หรือเมื่อมีการโหลดไฟล์ที่ยังไม่สมบูรณ์ได้อีกด้วยครับ

โปรแกรม Download Accelerator Plus 9.4.0.1 Beta / 9.3.0.5 โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์ผ่านอินเตอร์เน็ต

เพิ่มเติม
Download Accelerator Plus 9.4.0.1 Beta / 9.3.0.5 : เป็นโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์จากอินเตอร์เน็ตเวอร์ เวอร์ชันที่ถือได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดเวอร์ชัน Download Accelerator Plus 9.4.0.0 Beta ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีผู้คนใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ไม่่ว่าจะเป็นการโหลดไฟล์ เพลง คลิปวีดีโอ ภาพยนต์ ซอฟแวร์ โปรแกรมต่าง ๆ หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งสามารถเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดได้ถึง 300% รองรับภาษาได้มากถึง 38 ภาษาจากทั่วโลก และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่ค้างอยู่จากการโหลดครั้งก่อน หรือเมื่อมีการโหลดไฟล์ที่ยังไม่สมบูรณ์ได้อีกด้วยครับ

โปรแกรม Download Accelerator Plus 9.4.0.0 Beta (DAP 9.4.0.0) โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์ผ่านอินเตอร์เน็ต

เพิ่มเติม
Download Accelerator Plus 9.4.0.0 Beta (DAP 9.4.0.0) : เป็นโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์จากอินเตอร์เน็ตเวอร์ เวอร์ชันที่ถือได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดเวอร์ชัน Download Accelerator Plus 9.4.0.0 Beta ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีผู้คนใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ไม่่ว่าจะเป็นการโหลดไฟล์ เพลง คลิปวีดีโอ ภาพยนต์ ซอฟแวร์ โปรแกรมต่าง ๆ หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งสามารถเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดได้ถึง 300% และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่ค้างอยู่จากการโหลดครั้งก่อน หรือเมื่อมีการโหลดไฟล์ที่ยังไม่สมบูรณ์ได้อีกด้วยครับ

โปรแกรม Download Accelerator Plus 9.3.0.5 (DAP Plus 9.3.0.5) ช่วยดาวน์โหลดไฟล์ผ่านอินเตอร์เน็ต

เพิ่มเติม
Download Accelerator Plus 9.3.0.5 : เป็นโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์จากอินเตอร์เน็ตเวอร์ เวอร์ชันที่ถือได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดเวอร์ชัน Download Accelerator Plus 9.3.0.5 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีผู้คนใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ไม่่ว่าจะเป็นการโหลดไฟล์ เพลง คลิปวีดีโอ ภาพยนต์ ซอฟแวร์ โปรแกรมต่าง ๆ หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งสามารถเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดได้ถึง 300% และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่ค้างอยู่จากการโหลดครั้งก่อน หรือเมื่อมีการโหลดไฟล์ที่ยังไม่สมบูรณ์ได้อีกด้วยครับ

โปรแกรม Download Accelerator ช่วยเพิ่มความเร็วในการ D/L ข้อมูล

เพิ่มเติม
Download Accelerator (DAP) : โปรแกรมนี้หรือที่รู้จักกันในนามของ DAP เป็นโปรแกรมที่ เหมาะสำหรับคนที่ชอบ ดาวน์โหลด (D/L) โปรแกรมหรือเกมส์หรือไฟล์ใดๆ บน Internet เพราะว่าโปรแกรมนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วในการ D/L ข้อมูลของท่านลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน มีส่วนช่วยได้มากเลยครับ ทางผู้ผลิตเขาบอกว่าโปรแกรมนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วในการ D/L ข้อมูลจาก Internet ได้ถึง 300% !! ด้วยกันนะครับ ซึ่งทางทีมงานของ Thaiware ได้ทำการทดลอง D/L มาใช้ดูแล้ว ปรากฎว่าเร็วขึ้นมากจริงๆครับ และนอกจากนี้โปรแกรมนี้ยังมีลักษณะการทำงานคล้ายกับโปรแกรม GetRight อีกด้วยครับเพราะว่าโปรแกรมนี้มีระบบ Resume File ครับคือถ้าท่านมีไฟล์ที่ D/L ไว้แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ครั้งหน้าท่านสามารถมา D/L ต่อได้เลยโดยไม่ต้องนับจาก 1 ใหม่ครับ ผมว่าน่าใช้มากๆ อีกโปรแกรมนึง เลยทีเดียวละครับ

โปรแกรม Download Accelerator Plus 9.3 (DAP Plus 9.3) ช่วยโหลด ไฟล์ผ่านอินเตอร์เน็ต

เพิ่มเติม
Download Accelerator Plus 9.3 (DAP Plus 9.3) : เป็นโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด ไฟล์จากอินเตอร์เน็ต ที่ใช้กันแพร่หลายอีกหนึ่งตัว ไม่่ว่าจะเป็นไฟล์ เพลง คลิป ภาพยนต์ ซอฟแวร์ โปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดได้ถึง 300% และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่ค้างอยู่จากการโหลดครั้งก่อน หรือเมื่อมีการโหลดไฟล์ที่ยังไม่สมบูรณ์ได้อีกด้วยครับ