ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: DeviceLock Plug and Play Auditor

DeviceLock Plug and Play Auditor โปรแกรมสำหรับสร้างรายงานที่แสดงอุปกรณ์ USB

download
DeviceLock Plug and Play Auditor : เพราะว่าปัจจุบันพอร์ต USB และ FireWire ก็นับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง โปรแกรมนี้จึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นโปรแกรมสำหรับสร้างรายงานที่แสดงอุปกรณ์ USB, FireWire และ PCMCIA ที่ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เคยต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย โปรแกรมนี้สามารถทำงานหลายๆ ส่วนแยกกันได้จึงทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ขัดต่อการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในองค์กร โปรแกรมนี้เค้ามีโครงสร้างแบบ Multi Document Interface (MDI) ให้คุณสามารถที่จะเก็บงานแต่ละงานในหน้าต่างของมันเองได้ด้วยครับ มันจะแสดงผลการตรวจสอบในรูปแบบต้นไม้ แต่อย่างไรก็ตามคุณก็สามารถแสดงมันเป็นแบบรายการธรรมดาๆ ก็ได้