ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Digeus

โปรแกรม Image Resizer 6.14 ย่อภาพ แต่ยังคงรายละเอียดของภาพไว้อย่างดีเยี่ยม

download
โปรแกรมย่อภาพ แต่ยังคงรายละเอียดของภาพไว้อย่างดีเยี่ยม.. Digeus Image Resizer is the perfect tool for those who store dozens of digital pictures and images on their PC and who want to resize, compress, convert, create copies, import or organize photos.

โปรแกรม Digeus Disk Cleaner 3.5 ลบล้างไฟล์ขยะทั้งปวงจาก Hard Disk

download
โปรแกรมลบล้างไฟล์ขยะทั้งปวงจาก Hard Disk ให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น.. Digeus Disk Cleaner is a top powerful disk cleaner program that can be safely used to perform disk cleanup for Vista, XP and any other platform.