ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: DirectX 10

eScan Internet Security Suite โปรแกรมป้องกันไวรัส โทรจัน สปายแวร์

เพิ่มเติม
eScan AntiVirus & Content Security : โปรแกรมป้องกันไวรัส โทรจัน สปายแวร์ และภัยทุกรูปแบบจากอินเทอร์เน็ต เพื่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์แท้ๆ จาก USA โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ MWL(MicroWorld’s Winsock Layer) ที่สามารถตรวจจับไวรัสและภัยคุกคามต่าง ๆ ได้ก่อนที่ข้อมูลจะเข้าถึงระบบ Windows รวมถึงสามารถหยุดยั้งการทำงานของไฟล์น่าสงสัยที่จะทำอันตรายต่อระบบได้ แม้จะเป็นไวรัสตัวใหม่ๆ ที่เพิ่งจะค้นพบหรือยังไม่มีข้อแนะนำในการจัดการก็ตาม

โปรแกรม DirectX 10 Microsoft DirectX is a group of technologies designed to make Windows-based

เพิ่มเติม
Microsoft DirectX is a group of technologies designed to make Windows-based computers an ideal platform for running and displaying applications rich in multimedia elements such as full-color graphics, video, 3D animation, and rich audio.