ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Download Game Booster

โปรแกรม Game Booster 2.0 Beta 3 เร่งความเร็วในการเล่นเกมส์

เพิ่มเติม
โปรแกรม Game Booster 2.0 Beta 3 เป็นโปรแกรมเร่งความเร็วให้กับการเล่นเกมส์ เมื่อเราเปิดคอมพ์ขึ้นมาจะมีการใช้พื้นที่แรมบางส่วนในการฝังโปรแกรมอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ Windows จึงทำให้มันไปขัดขวางการใช้งานแรม เมื่อเราเปิดเกมส์ขึ้นมาหรือใช้งานพื้นที่ในแรมไม่เต็มที่นัก จึงส่งผลให้เกมส์ที่เราเล่นอยู่นั้นไม่ลื่นไหลเพราะไม่มีพื้นที่ทำแคชได้ เพียงพอนอกจากนี้ Game Booster ยังจะไปปิดการทำงานของโปรแกรมที่ไปฝั่งตัวอยู่เบื้องหลังการทำงานของ Windows ด้วย ซึ่งซอฟแวร์พวกนี้จะดึงประสิทธิภาพ CPU ไปบางส่วน แต่หากเราปิดมันไปซะ CPU ของเราก็จะมุ่งหน้าประมวลผลเกมส์แบบเต็มประสิทธิภาพ ทำให้คุณมีความสุขและความรวดเร็วในการเล่นเกมส์มากขึ้น

Game Booster โปรแกรมปรับแต่งให้เครื่องสามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลมากยิ่งขึ้น

เพิ่มเติม
Game Booster : โปรแกรม Game Booster นี้จะช่วยทำการปรับแต่งให้เครื่องสามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลมากยิ่งขึ้น โดยตัวโปรแกรมจะทำการปิด Service และโปรแกรมเบื้องหลังทั้งหมดที่ไม่จำเป็นในการเล่นเกม พร้อมทั้งเคลียร์ RAM หรือหน่วยความจำ และ CPU เพื่อให้พร้อมต่อการเล่นเกม ทำให้การเล่นเกมลื่นขึ้นเพราะโปรแกรมเบื้องหลังและ Service ต่างๆที่ไม่จำเป็นนั้นถูกปิดไป ทำให้ลดภาระการใช้งาน CPU และ RAM ลงไปได้บ้าง