ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: DriveClone

โปรแกรมแบ็คอัพฮาร์ดดิสก์ลงแผ่น DVD ด้วย DriveClone

download
DriveClone Pro 6.0 โปรแกรมช่วยแบ็คอัพข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ของคุณลงไปเก็บไว้ในแผ่น CD/DVD ซึ่งสามารถกำหนดการแบ็คอัพได้แบบทั้งลูก หรือจะเฉพาะเจาะจงกับบางพาทิชั่นก็ได้ ทั้งนี้ในการจัดเก็บข้อมูลมันจะทำการบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดที่เหมาะสมในการจัดเก็บ จึงทำให้เราสามารถนำข้อมูลต่างๆ ลงใส่ไว้ในแผ่น CD/DVD ได้จำนวนมาก.
[close]